Shopping cart

Organization

Svenska Biljardförbundet Sweden

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

About

Contact us

www.biljardforbundet.se
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm
Sweden

Svenska Biljardförbundet (SBF) bildades 1940 och är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) sedan 1974. Inom SBF utövas och administreras grenarna carambole, pool och snooker.

SBF är ett specialidrottsförbund (SF) i Riksidrottsförbundets struktur. SBF följer RF:s stadgar och leder sin verksamhet utefter dess ramverk. Vi representerar biljarden och medlemsföreningarnas tankar inom RF ur ett nationellt perspektiv.

Ni hittar biljardförbundets föreningar här: https://www.biljardforbundet.se/forening/hittaforening/

De flesta föreningarna har egna CueScore sidor med kontaktinformation, och givetvis även webbsidor och facebook sidor. Intresserad av biljard? Ta kontakt med din närmaste förening!

Svenska Biljardförbundet är medlem i de internationella förbunden Union Mondiale De Billiard (UMB), The World Pool Billiards Association (WPA), Confédération Européenne de Billiard (CEB) The European Pocket Billiards Federation, (EPBF), European Billiards & Snooker Association, (EBSA), International Billiards and Snooker Federation (IBSF) samt World Snooker Federation (WSF).

För frågor rörande de tre biljardgrenarna, ta kontakt med:
Carambolekommittén: carambole@biljardforbundet.se
Poolkommittén: pk@biljardforbundet.se
Snookerkommittén: snooker@biljardforbundet.se

Here we are