Kosovo
SHOOTERS Billiards & Sports Bar
Prisitina
January 13, 2019

Kampionati i 2-të i Federatës Kosovare të Biliardos T2 GABIM

10-Ball
Losers qualification
Loser round 4
Loser round 3
Loser round 2
Loser round 1
Round 1
Winner round 1
Winner round 2
Winners qualification
Quarter final
Semi final
Final
Sun 18:29Table 4
  
 
81
Kosovo
Don Hajra
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Winner to Quarter final  
Sun 18:20Table 3
  
 
82
Kosovo
Muhammed Çuni
 
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Winner to Quarter final  
Sun 18:43Table 5
  
 
83
Kosovo
Beb Gashi
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Winner to Quarter final  
Sun 18:40Table 2
  
 
84
Kosovo
Valon Gashi
 
Kosovo
Arlind Juniku
 
Winner to Quarter final  
Sun 17:27Table 6
  
 
77
Kosovo
Don Hajra
 
Kosovo
Fahri Smaili
 
 
Sun 17:28Table 2
  
 
78
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
Kosovo
Muhammed Çuni
 
 
Sun 17:53Table 1
  
 
79
Kosovo
Labinot Berisha
 
Kosovo
Beb Gashi
 
 
Sun 17:54Table 5
  
 
80
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Valon Gashi
 
 
Sun 16:14Table 6
  
 
65
Kosovo
Labinot Mamaj
 
Kosovo
Don Hajra
 
 
Sun 15:47Table 5
  
 
66
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
Kosovo
Fahri Smaili
 
 
Sun 16:27Table 4
  
 
67
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
Kosovo
Petrit Osmani
 
 
Sun 16:15Table 7
  
 
68
Kosovo
Muhammed Çuni
 
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
 
Sun 17:05Table 1
  
 
69
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
Kosovo
Labinot Berisha
 
 
Sun 16:26Table 2
  
 
70
Kosovo
Emir Gashi
 
Kosovo
Beb Gashi
 
 
Sun 15:46Table 3
  
 
71
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
 
Sun 16:31Table 3
  
 
72
Kosovo
Faton Kerolli
 
Kosovo
Valon Gashi
 
 
Sun 15:08Table 8
  
 
57
Kosovo
Labinot Mamaj
 
Kosovo
Hasan Shehu
 
 
Sun 13:50Table 5
  
 
58
Kosovo
Samedin Xhezairi
 
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
 
Sun 15:26Table 4
  
 
59
Kosovo
Milot Mujku
 
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
 
Sun 15:10Table 7
  
 
60
Kosovo
Muhammed Çuni
 
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
 
Sun 16:07Table 1
  
 
61
Kosovo
Benjamin E Rama
 
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
 
Sun 15:35Table 2
  
 
62
Kosovo
Emil Šaipi
 
Kosovo
Emir Gashi
 
 
Sun 13:53
  
 
63
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
Kosovo
Reshat Dedia
 
 
Sun 15:35Table 6
  
 
64
Kosovo
Gëzim Berisha
 
Kosovo
Faton Kerolli
 
 
Sun 13:50Table 2
  
 
33
Kosovo
Fatlum Krasniqi
 
Kosovo
Labinot Mamaj
 
 
  
 
34
Walk Over
 
Kosovo
Hasan Shehu
 
 
Sun 13:05
  
 
35
Kosovo
Samedin Xhezairi
 
Kosovo
Hashim Berisha
 
 
Sun 12:54
  
 
36
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
Kosovo
Bashkim Osmani
 
 
Sun 14:19Table 7
  
 
37
Kosovo
Sharr Shehu
 
Kosovo
Milot Mujku
 
 
  
 
38
Walk Over
 
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
 
  
 
39
Walk Over
 
Kosovo
Muhammed Çuni
 
 
Sun 13:30
  
 
40
Kosovo
Ndriqim Morina
 
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
 
Sun 15:01Table 1
  
 
41
Kosovo
Lavdim Alidemaij
 
Kosovo
Benjamin E Rama
 
 
  
 
42
Walk Over
 
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
 
Sun 12:57Table 7
  
 
43
Kosovo
Emil Šaipi
 
Kosovo
Luan Vllasa
 
 
Sun 14:45Table 6
  
 
44
Kosovo
Emir Gashi
 
Kosovo
Mustaf Berisha
 
 
Sun 13:35
  
 
45
Kosovo
Rinor Berisha
 
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
 
  
 
46
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
Kosovo
Reshat Dedia
 
 
  
 
47
Walk Over
 
Kosovo
Gëzim Berisha
 
 
Sun 12:52Table 2
  
 
48
Kosovo
Faton Kerolli
 
Kosovo
Islam Kutleshi
 
 
Sun 11:12Table 5
  
 
33 1
Kosovo
Islam Kutleshi
 
32
Kosovo
Fatlum Krasniqi
 
 
  
 
17 2
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
48
Walk Over
 
 
Sun 11:13Table 6
  
 
41 3
Kosovo
Samedin Xhezairi
 
24
Kosovo
Petrit Osmani
 
 
Sun 11:13Table 7
  
 
25 4
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
40
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
 
Sun 13:24Table 6
  
 
37 5
Kosovo
Mustaf Berisha
 
28
Kosovo
Sharr Shehu
 
 
  
 
21 6
Kosovo
Luan Vllasa
 
44
Walk Over
 
 
  
 
45 7
Walk Over
 
20
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
 
Sun 11:48
  
 
29 8
Kosovo
Benjamin E Rama
 
36
Kosovo
Ndriqim Morina
 
 
Sun 11:11Table 2
  
 
35 9
Kosovo
Lavdim Alidemaij
 
30
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
 
  
 
19 10
Kosovo
Muhammed Çuni
 
46
Walk Over
 
 
Sun 11:50Table 8
  
 
43 11
Kosovo
Emil Šaipi
 
22
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
 
Sun 11:11Table 3
  
 
27 12
Kosovo
Milot Mujku
 
38
Kosovo
Emir Gashi
 
 
Sun 11:52
  
 
39 13
Kosovo
Bashkim Osmani
 
26
Kosovo
Rinor Berisha
 
 
  
 
23 14
Kosovo
Beb Gashi
 
42
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
 
  
 
47 15
Walk Over
 
18
Kosovo
Labinot Berisha
 
 
Sun 11:12Table 4
  
 
31 16
Kosovo
Labinot Mamaj
 
34
Kosovo
Faton Kerolli
 
 
Sun 12:08Table 2
  
 
1 17
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Islam Kutleshi
 
Loser to #48  
Sun 11:14Table 8
  
 
18
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
16
Kosovo
Gëzim Berisha
 
Loser to #47  
Sun 12:18
  
 
9 19
Kosovo
Reshat Dedia
 
Kosovo
Petrit Osmani
 
Loser to #46  
Sun 12:43Table 1
  
 
20
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
8
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Loser to #45  
Sun 14:12Table 6
  
 
5 21
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Mustaf Berisha
 
Loser to #44  
Sun 11:42Table 5
  
 
22
Kosovo
Luan Vllasa
 
12
Kosovo
Fahri Smaili
 
Loser to #43  
Sun 11:50Table 7
  
 
13 23
Kosovo
Arlind Juniku
 
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
Loser to #42  
Sun 12:17Table 6
  
 
24
Kosovo
Benjamin E Rama
 
4
Kosovo
Don Hajra
 
Loser to #41  
Sun 12:39Table 4
  
 
3 25
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
Loser to #40  
Sun 11:10Table 1
  
 
26
Kosovo
Muhammed Çuni
 
14
Kosovo
Valon Gashi
 
Loser to #39  
Sun 12:58Table 8
  
 
11 27
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
Loser to #38  
Sun 12:50Table 5
  
 
28
Kosovo
Milot Mujku
 
6
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Loser to #37  
Sun 12:47
  
 
7 29
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Bashkim Osmani
 
Loser to #36  
Sun 13:04
  
 
30
Kosovo
Beb Gashi
 
10
Kosovo
Hashim Berisha
 
Loser to #35  
Sun 11:55Table 1
  
 
15 31
Kosovo
Hasan Shehu
 
Kosovo
Labinot Berisha
 
Loser to #34  
Sun 12:39Table 3
  
 
32
Kosovo
Labinot Mamaj
 
2
Kosovo
Naser Bajrami
 
Loser to #33  
Sun 14:38Table 3
  
 
49
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
Loser to #68  
Sun 13:42Table 3
  
 
50
Kosovo
Petrit Osmani
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Loser to #67  
Sun 14:49Table 5
  
 
51
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Fahri Smaili
 
Loser to #66  
Sun 13:30Table 4
  
 
52
Kosovo
Arlind Juniku
 
Kosovo
Don Hajra
 
Loser to #65  
Sun 14:34Table 2
  
 
53
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Valon Gashi
 
Loser to #72  
Sun 14:06Table 8
  
 
54
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Loser to #71  
Sun 13:35Table 1
  
 
55
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Beb Gashi
 
Loser to #70  
Sun 14:44Table 4
  
 
56
Kosovo
Labinot Berisha
 
Kosovo
Naser Bajrami
 
Loser to #69  
Sun 17:28Table 3
  
 
73
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Loser to #83  
Sun 16:54Table 4
  
 
74
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Arlind Juniku
 
Loser to #84  
Sun 17:01Table 5
  
 
75
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Loser to #81  
Sun 17:06Table 7
  
 
76
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Naser Bajrami
 
Loser to #82  
Sun 19:47Table 1
  
 
85
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Arlind Juniku
 
 
Sun 19:47Table 2
  
 
86
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Muhammed Çuni
 
 
Sun 19:47Table 3
  
 
87
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
 
Sun 19:47Table 4
  
 
88
Kosovo
Naser Bajrami
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
 
Sun 21:00Table 3
  
 
89
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Faton Bajgora
 
 
Sun 21:01Table 4
  
 
90
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
 
Sun 22:19Table 3
  
 
91
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Bedri Sijarina
 
 
Losers qualification
Loser round 4
Loser round 3
Loser round 2
Loser round 1
Round 1
Winner round 1
Winner round 2
Winners qualification
Quarter final
Semi final
Final