Round 1
Round 2
Quarter final
Semi final
Final
Mon 10:32
  
 
1 1
Austria
Albin Ouschan
 
32
Chile
Enrique Rojas
 
 
Mon 10:31
  
 
17 2
China
Meng Fanyu
 
16
Mongolia
Enkhbold Temuujin
 
 
Mon 10:31
  
 
9 3
Germany
Fitim Haradinaj
 
24
Justin marcus
 
 
Mon 10:31
  
 
25 4
China
Sun Peng
 
8
China
Xi Shouxin
 
 
  
 
5 5
China
Tang Chunxiao
 
28
China
Jia Haochen
 
 
Mon 10:31
  
 
21 6
China
Chen Shuangyou
 
12
China
Abu Lajiang
 
 
Mon 10:31
  
 
13 7
United States
Corey Deuel
 
20
China
Dai Yong
 
 
Mon 10:31
  
 
29 8
China
Yu Haitao
 
4
China
Sun Hongrui
 
 
Mon 10:31
  
 
3 9
China
Shi Hanqing
 
30
China
Shi Weida
 
 
Mon 10:30
  
 
19 10
China
Zhang Kunpeng
 
14
Finland
Kim Juhani Laaksonen
 
 
Mon 10:30
  
 
11 11
China
Zhang Taiyi
 
22
United Kingdom
Chris Melling
 
 
Mon 10:31
  
 
27 12
China
Zhao Ruliang
 
6
Philippines
Johann Chua
 
 
Mon 10:31
  
 
7 13
Albania
Eklent KaÇi
 
26
China
Guan Zhen
 
 
  
 
23 14
United Kingdom
Gareth Potts
 
10
China
Li Ke
 
 
Mon 10:30
  
 
15 15
Myanmar
Phone Myint Kyaw
 
18
United States
Shane Van Boening
 
 
Mon 10:30
  
 
31 16
China
Chu Bingjie
 
2
China
Shen Chongyang
 
 
Mon 15:26
  
 
17
Austria
Albin Ouschan
 
China
Meng Fanyu
 
 
Mon 15:26
  
 
18
Justin marcus
 
China
Xi Shouxin
 
 
Mon 15:26
  
 
19
China
Tang Chunxiao
 
China
Chen Shuangyou
 
 
Mon 15:26
  
 
20
China
Dai Yong
 
China
Sun Hongrui
 
 
Mon 15:26
  
 
21
China
Shi Hanqing
 
China
Zhang Kunpeng
 
 
Mon 15:26
  
 
22
United Kingdom
Chris Melling
 
China
Zhao Ruliang
 
 
Mon 15:26
  
 
23
China
Guan Zhen
 
United Kingdom
Gareth Potts
 
 
Mon 15:26
  
 
24
Myanmar
Phone Myint Kyaw
 
China
Chu Bingjie
 
 
Tue 10:54
  
 
25
Austria
Albin Ouschan
 
China
Xi Shouxin
 
 
  
 
26
China
Chen Shuangyou
 
China
Dai Yong
 
 
  
 
27
China
Zhang Kunpeng
 
China
Zhao Ruliang
 
 
Tue 10:54
  
 
28
United Kingdom
Gareth Potts
 
China
Chu Bingjie
 
 
Tue 15:04
  
 
29
Austria
Albin Ouschan
 
China
Dai Yong
 
 
Tue 19:01
  
 
30
China
Zhao Ruliang
 
China
Chu Bingjie
 
 
Wed 16:05
  
 
31
China
Dai Yong
 
China
Chu Bingjie
 
 
Round 1
Round 2
Quarter final
Semi final
Final