Kosovo
Shooters 2 Billiards & Sport Bar
prishtina
December 2 - December 3, 2018

Kampionati i 2-të i Federatës Kosovare të Biliardos T-1

9-Ball
Losers qualification
Loser round 4
Loser round 3
Loser round 2
Loser round 1
Round 1
Winner round 1
Winner round 2
Winners qualification
Quarter final
Semi final
Final
Sun 20:48
  
 
81
Kosovo
Fahri Smaili
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Winner to Quarter final  
Sun 20:24
  
 
82
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Reshat Dedia
 
Winner to Quarter final  
Sun 20:22
  
 
83
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Kosovo
Hashim Berisha
 
Winner to Quarter final  
Sun 19:15
  
 
84
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Don Hajra
 
Winner to Quarter final  
Sun 19:24
  
 
77
Kosovo
Fahri Smaili
 
Kosovo
Hasan Shehu
 
 
Sun 19:18
  
 
78
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Arlind Juniku
 
 
Sun 19:11
  
 
79
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Kosovo
Valon Gashi
 
 
Sun 18:21
  
 
80
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Gëzim Berisha
 
 
Sun 18:32
  
 
65
Kosovo
Fahri Smaili
 
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
 
Sun 17:52
  
 
66
Kosovo
Hasan Shehu
 
Kosovo
Labinot Berisha
 
 
Sun 17:36
  
 
67
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Petrit Osmani
 
 
Sun 18:08
  
 
68
Kosovo
Arlind Juniku
 
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
 
Sun 18:09
  
 
69
Kosovo
Luan Vllasa
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
 
Sun 17:53
  
 
70
Kosovo
Valon Gashi
 
Kosovo
Beb Gashi
 
 
Sun 17:28
  
 
71
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Muhammed Çuni
 
 
Sun 16:47
  
 
72
Kosovo
Gëzim Berisha
 
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
 
Sun 17:27
  
 
57
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
Kosovo
Fahri Smaili
 
 
Sun 16:36
  
 
58
Kosovo
Hasan Shehu
 
Kosovo
Fatlum Krasniqi
 
 
Sun 16:43
  
 
59
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Labinot Mamaj
 
 
Sun 16:35
  
 
60
Kosovo
Arlind Juniku
 
Kosovo
Benjamin E Rama
 
 
Sun 15:17
  
 
61
Kosovo
Luan Vllasa
 
Kosovo
Milot Mujku
 
 
Sun 16:32
  
 
62
Kosovo
Rinor Berisha
 
Kosovo
Valon Gashi
 
 
Sun 16:25
  
 
63
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
Kosovo
Alban Kryeziu
 
 
Sun 15:52
  
 
64
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
Kosovo
Gëzim Berisha
 
 
Sun 16:20
  
 
33
Kosovo
Ndriqim Morina
 
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
 
  
 
34
Walk Over
 
Kosovo
Fahri Smaili
 
 
Sun 14:59
  
 
35
Kosovo
Petrit Kleqka
 
Kosovo
Hasan Shehu
 
 
Sun 15:18
  
 
36
Kosovo
Fatlum Krasniqi
 
Kosovo
Lavdim Alidemaij
 
 
Sun 15:44
  
 
37
Kosovo
Bekim Beqiri
 
Kosovo
Faton Kerolli
 
 
  
 
38
Walk Over
 
Kosovo
Labinot Mamaj
 
 
  
 
39
Walk Over
 
Kosovo
Arlind Juniku
 
 
Sun 14:35
  
 
40
Kosovo
Benjamin E Rama
 
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
 
Sun 14:41
  
 
41
Kosovo
AGIM Hoxha
 
Kosovo
Luan Vllasa
 
 
  
 
42
Walk Over
 
Kosovo
Milot Mujku
 
 
  
 
43
Walk Over
 
Kosovo
Rinor Berisha
 
 
Sun 15:19
  
 
44
Kosovo
Samedin Xhezairi
 
Kosovo
Valon Gashi
 
 
Sun 15:28
  
 
45
Kosovo
Bashkim Osmani
 
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
 
  
 
46
Walk Over
 
Kosovo
Alban Kryeziu
 
 
  
 
47
Walk Over
 
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
 
Sun 14:42
  
 
48
Kosovo
Islam Kutleshi
 
Kosovo
Gëzim Berisha
 
 
Sun 12:32
  
 
33 1
Kosovo
Ndriqim Morina
 
32
Kosovo
Gëzim Berisha
 
 
  
 
17 2
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
48
Walk Over
 
 
Sun 13:33
  
 
41 3
Kosovo
Petrit Osmani
 
24
Kosovo
Petrit Kleqka
 
 
Sun 12:32
  
 
25 4
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
40
Kosovo
Fatlum Krasniqi
 
 
Sun 12:32
  
 
37 5
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
28
Kosovo
Bekim Beqiri
 
 
  
 
21 6
Kosovo
Labinot Berisha
 
44
Walk Over
 
 
  
 
45 7
Walk Over
 
20
Kosovo
Milot Mujku
 
 
Sun 12:32
  
 
29 8
Kosovo
Benjamin E Rama
 
36
Kosovo
Luan Vllasa
 
 
Sun 13:33
  
 
35 9
Kosovo
AGIM Hoxha
 
30
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
 
  
 
19 10
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
46
Walk Over
 
 
  
 
43 11
Walk Over
 
22
Kosovo
Labinot Mamaj
 
 
Sun 12:32
  
 
27 12
Kosovo
Ylber Hyseni
 
38
Kosovo
Samedin Xhezairi
 
 
Sun 12:32
  
 
39 13
Kosovo
Lavdim Alidemaij
 
26
Kosovo
Bashkim Osmani
 
 
  
 
23 14
Kosovo
Beb Gashi
 
42
Walk Over
 
 
  
 
47 15
Walk Over
 
18
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
 
Sun 12:32
  
 
31 16
Kosovo
Islam Kutleshi
 
34
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
 
Sun 13:51
  
 
1 17
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Gëzim Berisha
 
Loser to #48  
Sun 13:13
  
 
18
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
16
Kosovo
Ardijan Jetishi
 
Loser to #47  
Sun 13:33
  
 
9 19
Kosovo
Alban Kryeziu
 
Kosovo
Petrit Osmani
 
Loser to #46  
Sun 13:53
  
 
20
Kosovo
Ardit S. Mjeku
 
8
Kosovo
Hashim Berisha
 
Loser to #45  
Sun 14:00
  
 
5 21
Kosovo
Valon Gashi
 
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Loser to #44  
Sun 12:34
  
 
22
Kosovo
Labinot Berisha
 
12
Kosovo
Rinor Berisha
 
Loser to #43  
Sun 12:35
  
 
13 23
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
Kosovo
Milot Mujku
 
Loser to #42  
Sun 12:44
  
 
24
Kosovo
Luan Vllasa
 
4
Kosovo
Don Hajra
 
Loser to #41  
Sun 13:45
  
 
3 25
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Fatmir Thaqi
 
Loser to #40  
Sun 13:21
  
 
26
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
14
Kosovo
Arlind Juniku
 
Loser to #39  
Sun 13:39
  
 
11 27
Kosovo
Muhammed Çuni
 
Kosovo
Labinot Mamaj
 
Loser to #38  
Sun 14:26
  
 
28
Kosovo
Ylber Hyseni
 
6
Kosovo
Faton Kerolli
 
Loser to #37  
Sun 14:27
  
 
7 29
Kosovo
Reshat Dedia
 
Kosovo
Lavdim Alidemaij
 
Loser to #36  
Sun 13:45
  
 
30
Kosovo
Beb Gashi
 
10
Kosovo
Hasan Shehu
 
Loser to #35  
Sun 13:51
  
 
15 31
Kosovo
Fahri Smaili
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Loser to #34  
Sun 14:36
  
 
32
Kosovo
Hekuran Sadiku
 
2
Kosovo
Naser Bajrami
 
Loser to #33  
Sun 14:55
  
 
49
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Kastriot Ukimeri
 
Loser to #68  
Sun 15:43
  
 
50
Kosovo
Petrit Osmani
 
Kosovo
Hashim Berisha
 
Loser to #67  
Sun 15:49
  
 
51
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Labinot Berisha
 
Loser to #66  
Sun 14:58
  
 
52
Kosovo
Shefqet Thaqi
 
Kosovo
Don Hajra
 
Loser to #65  
Sun 16:09
  
 
53
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Hajrullah Bokshi
 
Loser to #72  
Sun 16:00
  
 
54
Kosovo
Muhammed Çuni
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Loser to #71  
Sun 16:20
  
 
55
Kosovo
Reshat Dedia
 
Kosovo
Beb Gashi
 
Loser to #70  
Sun 16:59
  
 
56
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
Kosovo
Naser Bajrami
 
Loser to #69  
Sun 17:01
  
 
73
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Hashim Berisha
 
Loser to #83  
Sun 16:26
  
 
74
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Don Hajra
 
Loser to #84  
Sun 18:12
  
 
75
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
Loser to #81  
Sun 18:14
  
 
76
Kosovo
Reshat Dedia
 
Kosovo
Naser Bajrami
 
Loser to #82  
Sun 22:00
  
 
85
Kosovo
Faton Bajgora
 
Kosovo
Don Hajra
 
 
Sun 22:00
  
 
86
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Ylber Hyseni
 
 
Sun 22:00
  
 
87
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Bekim Beqiri
 
 
Sun 22:00
  
 
88
Kosovo
Naser Bajrami
 
Kosovo
Blerim Krasniqi
 
 
Sun 23:27
  
 
89
Kosovo
Don Hajra
 
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
 
Sun 23:36
  
 
90
Kosovo
Bedri Sijarina
 
Kosovo
Naser Bajrami
 
 
Mon 01:16
  
 
91
Kosovo
Amar Gjyshinca
 
Kosovo
Naser Bajrami
 
 
Losers qualification
Loser round 4
Loser round 3
Loser round 2
Loser round 1
Round 1
Winner round 1
Winner round 2
Winners qualification
Quarter final
Semi final
Final