Round 1
Quarter final
Semi final
Final
  
 
1 1
Cyprus
Christos Nikolaou
 
16
Walk Over
 
 
Thu 19:40
  
 
9 2
Cyprus
Thalis Mouzenidis
 
8
Giannis Panagiwtou
 
 
Thu 22:05
  
 
5 3
Savvas Panayiotou
 
12
Cyprus
Jacob Demetriou
 
 
Thu 19:41
  
 
13 4
Cyprus
Marios Antoniou
 
4
Cyprus
Christos Meligaliotis
 
 
Thu 20:03
  
 
3 5
Cyprus
Lefteris Georgiou
 
14
Cyprus
Andreas Christofi
 
 
Thu 20:00
  
 
11 6
Cyprus
Marios Panagiotou
 
6
Cyprus
Christoforos Constantinou
 
 
Thu 21:59
  
 
7 7
Cyprus
George Konikkos
 
10
Greece
Sokratis Koutoumanos
 
 
  
 
15 8
Walk Over
 
2
Cyprus
Vyronas Filippou
 
 
Thu 20:58
  
 
9
Cyprus
Christos Nikolaou
 
Giannis Panagiwtou
 
 
Thu 22:42
  
 
10
Savvas Panayiotou
 
Cyprus
Christos Meligaliotis
 
 
Thu 22:43
  
 
11
Cyprus
Andreas Christofi
 
Cyprus
Marios Panagiotou
 
 
Thu 22:43
  
 
12
Greece
Sokratis Koutoumanos
 
Cyprus
Vyronas Filippou
 
 
Fri 09:20
  
 
13
Giannis Panagiwtou
 
Cyprus
Christos Meligaliotis
 
 
Fri 09:21
  
 
14
Cyprus
Andreas Christofi
 
Cyprus
Vyronas Filippou
 
 
Fri 09:21
  
 
15
Cyprus
Christos Meligaliotis
 
Cyprus
Vyronas Filippou
 
 
Round 1
Quarter final
Semi final
Final