Saving..

Edit match video

Write a comment

Edit handicap

Update handicap for :

Follow
You need to log in to perform this action
Share

Share this page

August 10, - August 13, 2018

Stage1-2018 World Chinese 8-Ball Masters #3 Shuangyashan Station

Add players

Please wait...
Chinese 8-ball

Results  

Qualified
#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage
1 Sanjin Pehlivanovic
2 (2/0) 34 (21/13)
62%
1 Jeffrey Ignacio
2 (2/0) 33 (20/13)
61%
1 Li Hewen
2 (2/0) 33 (22/11)
67%
1 Li Ke
2 (2/0) 30 (22/8)
73%
1 Chen Zhigang
2 (2/0) 26 (19/7)
73%
1 Liu Yang
2 (2/0) 35 (22/13)
63%
1 Li Hui
2 (2/0) 30 (22/8)
73%
1 Chen Qiang
2 (2/0) 34 (22/12)
65%
1 Li He
2 (2/0) 35 (22/13)
63%
Show more
1 Wang Xiaoqian
2 (2/0) 35 (22/13)
63%
1 Xi Shouxin
2 (2/0) 31 (22/9)
71%
1 Zhao Yunbiao
2 (2/0) 31 (22/9)
71%
1 Qiao Fengwei
2 (2/0) 32 (22/10)
69%
1 Fan Zhisong
2 (2/0) 33 (22/11)
67%
1 Yu Guangyu
2 (2/0) 30 (19/11)
63%
1 Zhao Lei
2 (2/0) 38 (22/16)
58%
1 Rouzi Maimaiti
2 (2/0) 24 (22/2)
92%
1 Bai Ge
2 (2/0) 32 (22/10)
69%
1 Feng Li
2 (2/0) 27 (22/5)
81%
1 Wang Gengmo
2 (2/0) 33 (22/11)
67%
1 Zong Zhe
2 (2/0) 26 (19/7)
73%
1 Bian Fangming
2 (2/0) 38 (21/17)
55%
1 Zhao Yuchun
2 (2/0) 25 (22/3)
88%
1 Yang Ru
2 (2/0) 32 (22/10)
69%
1 Si Xiaoyu
2 (2/0) 30 (22/8)
73%
1 Yin Hongxing
2 (2/0) 35 (20/15)
57%
1 Su Niri
2 (2/0) 27 (22/5)
81%
1 Bao Guozhong
2 (2/0) 30 (19/11)
63%
1 Zhang Ye
2 (2/0) 29 (20/9)
69%
1 Tang Chunxiao
2 (2/0) 37 (22/15)
59%
1 Wang Fei
2 (2/0) 32 (21/11)
66%
1 An Geer
2 (2/0) 27 (21/6)
78%
1 Jing xin
2 (2/0) 33 (18/15)
55%
1 Jin Enrui
2 (2/0) 34 (18/16)
53%
1 Thomas Finstad
2 (2/0) 28 (22/6)
79%
1 Wang Shenyu
2 (2/0) 27 (20/7)
74%
1 Wang Wei
2 (2/0) 32 (19/13)
59%
1 Wang Yan
2 (2/0) 37 (22/15)
59%
1 Wang Kunpeng
2 (2/0) 34 (22/12)
65%
1 Hou Yuxin
2 (2/0) 33 (19/14)
58%
2 Johann Chua
3 (2/1) 49 (25/24)
51%
2 Jason Theron
3 (2/1) 50 (29/21)
58%
2 Hwang Yong
3 (2/1) 45 (25/20)
56%
2 Zhang Qingyong
3 (2/1) 43 (27/16)
63%
2 Qi Yue
3 (2/1) 46 (26/20)
57%
2 Shan Hongyu
3 (2/1) 47 (30/17)
64%
2 Li Guiquan
3 (2/1) 46 (24/22)
52%
2 Guan Peng
3 (2/1) 47 (24/23)
51%
2 Sun Mingming
3 (2/1) 45 (29/16)
64%
2 Liu Dawei
3 (2/1) 50 (23/27)
46%
2 Guo Li
3 (2/1) 41 (25/16)
61%
2 Ma Haitao
3 (2/1) 45 (25/20)
56%
2 Lei yiwei
3 (2/1) 45 (28/17)
62%
2 Ma Liang
3 (2/1) 53 (30/23)
57%
2 Li Yinan
3 (2/1) 49 (29/20)
59%
2 Cao Yangyang
3 (2/1) 41 (29/12)
71%
2 Jia Zilong
3 (2/1) 51 (30/21)
59%
2 Jing Yao
3 (2/1) 57 (30/27)
53%
2 Bao Hongfeng
3 (2/1) 53 (28/25)
53%
2 Lei Weimin
3 (2/1) 51 (28/23)
55%
2 Jin He
3 (2/1) 48 (24/24)
50%
2 Wang Bin
3 (2/1) 53 (28/25)
53%
2 Wang Shengye
3 (2/1) 40 (29/11)
73%
2 Wang Shuaiqing
3 (2/1) 44 (26/18)
59%
2 Joao Barbosa
3 (2/1) 41 (27/14)
66%
2 Zhao Yue
3 (2/1) 49 (24/25)
49%
2 Li Zhongyang
3 (2/1) 43 (27/16)
63%
2 Yan Jianbo
3 (2/1) 53 (30/23)
57%
2 Sun Luntao
3 (2/1) 55 (31/24)
56%
2 Zheng Peng
3 (2/1) 61 (32/29)
52%
2 Liu Song
3 (2/1) 48 (30/18)
63%
2 Ni Xiaolong
3 (2/1) 48 (28/20)
58%
2 Wang Cheng
3 (2/1) 54 (30/24)
56%
2 Zhang Gong
3 (2/1) 40 (29/11)
73%
2 Su Peng
3 (2/1) 53 (28/25)
53%
2 Chen Guozhong
3 (2/1) 57 (29/28)
51%
2 Yang Hang
3 (2/1) 40 (25/15)
63%
2 Liang Feng
3 (2/1) 49 (27/22)
55%
2 Zhang Zezheng
3 (2/1) 44 (20/24)
45%
257 Mori Manabu
3 (1/2) 40 (16/24)
40%
257 Zhang Junhai
3 (1/2) 37 (15/22)
41%
257 Meng Fanyu
3 (1/2) 53 (24/29)
45%
257 Pu Songyu
3 (1/2) 46 (18/28)
39%
257 Liang Shiyu
3 (1/2) 58 (28/30)
48%
257 Su Ling
3 (1/2) 51 (23/28)
45%
257 Wen Tiejun
3 (1/2) 47 (26/21)
55%
257 Zhao Qiming
3 (1/2) 50 (26/24)
52%
257 Wang Xiaofeng
3 (1/2) 36 (9/27)
25%
257 Zhang Daowei
3 (1/2) 47 (25/22)
53%
257 Yan Shuguang
3 (1/2) 36 (11/25)
31%
257 Alejandro Belmonte
3 (1/2) 37 (14/23)
38%
257 Aden Carl Joseph
3 (1/2) 45 (19/26)
42%
257 Zhang Yan
3 (1/2) 51 (29/22)
57%
257 Xu Tianwei
3 (1/2) 54 (25/29)
46%
257 Yuan Guangxin
3 (1/2) 37 (15/22)
41%
257 Wang Hao
3 (1/2) 42 (21/21)
50%
257 Shen Si
3 (1/2) 48 (25/23)
52%
257 Zhang Lantian
3 (1/2) 43 (24/19)
56%
257 Zhang Haoran
3 (1/2) 45 (24/21)
53%
257 Sun Peng
3 (1/2) 50 (26/24)
52%
257 Boon Chuan On
3 (1/2) 45 (19/26)
42%
257 LIu Huigang
3 (1/2) 45 (21/24)
47%
257 Hu Bo
3 (1/2) 46 (21/25)
46%
257 Guo Jian
3 (1/2) 48 (24/24)
50%
257 Jiang Peng
3 (1/2) 47 (23/24)
49%
257 Jiang Cheng
3 (1/2) 47 (22/25)
47%
257 Kang Lihui
3 (1/2) 45 (16/29)
36%
257 Han Ming
3 (1/2) 44 (18/26)
41%
257 Zhang Bo
3 (1/2) 51 (25/26)
49%
257 Pan Jian
3 (1/2) 52 (25/27)
48%
257 Li Ao
3 (1/2) 46 (25/21)
54%
257 Zhao Yuexin
3 (1/2) 47 (25/22)
53%
257 Zhang Limin
3 (1/2) 44 (25/19)
57%
257 Wei Qiang
3 (1/2) 45 (22/23)
49%
257 Jiang Dengchao
3 (1/2) 53 (23/30)
43%
257 Zhang Zikai
3 (1/2) 47 (19/28)
40%
257 Song Chunyu
3 (1/2) 45 (23/22)
51%
257 Song Deming
3 (1/2) 46 (20/26)
43%
385 Wang Peng
2 (0/2) 24 (2/22)
8%
385 Liu Mingliang
2 (0/2) 30 (9/21)
30%
385 Liu Tianshu
2 (0/2) 31 (9/22)
29%
385 Zhang Zhan
2 (0/2) 35 (13/22)
37%
385 Wang Qing
2 (0/2) 41 (19/22)
46%
385 Qiguan Shiheng
2 (0/2) 26 (4/22)
15%
385 Yu Ning
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Wang Wenqing
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Liu Di
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Guo Jialong
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Sun Jianwei
2 (0/2) 30 (8/22)
27%
385 Li Dongming
2 (0/2) 34 (14/20)
41%
385 Munyarukiko Jean Pierre
2 (0/2) 26 (4/22)
15%
385 Ricardo Pinto
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Paulo Santos
2 (0/2) 37 (15/22)
41%
385 Wu Nan
2 (0/2) 25 (3/22)
12%
385 Li Duo
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Tang Pengfei
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Liu Wu
2 (0/2) 30 (13/17)
43%
385 Sun Jiawei
2 (0/2) 31 (13/18)
42%
385 Wu Changhao
2 (0/2) 27 (5/22)
19%
385 Zhao Baixu
2 (0/2) 26 (7/19)
27%
385 Kamal Ben
2 (0/2) 28 (7/21)
25%
385 Wu Mengmeng
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Wang Shi
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Liu Guo
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Ran Fanlei
2 (0/2) 24 (2/22)
8%
385 Xu Wenliang
2 (0/2) 37 (15/22)
41%
385 Wang Luqi
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Yang Qi
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Ma Boxin
2 (0/2) 27 (5/22)
19%
385 Zhang Sisi
2 (0/2) 25 (7/18)
28%
385 Xue Haotian
2 (0/2) 24 (2/22)
8%
385 Jiang Hao
2 (0/2) 30 (8/22)
27%
385 Wang Kunlong
2 (0/2) 31 (11/20)
35%
385 Zhang Hongjun
2 (0/2) 32 (10/22)
31%
385 Li Linshan
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Wang Lei
2 (0/2) 35 (13/22)
37%
385 Bi Hai
2 (0/2) 37 (16/21)
43%
385 Zheng Rengong
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
Entry deadline Aug 9, 2018, 4:00 PM (local time)
Starts Aug 10, 2018, 1:00 PM (local time)
Schematype Double elimination 512 (8*64 groups)-Q 50% (160 Participants)
Race to 11
Handicap With handicap
Organizer International Chinese 8-Ball Association
Contact Amy Lee (amy1063@qq.com) and Sylvie Zhang (739583244@qq.com)
More info
2018 World Chinese 8-Ball Masters #3 Shuangyashan Station
1) Live Scores, Brackets, Results are available on CueScore
2) All-day Live Streaming available on Facebook: https://www.facebook.com/chinese8ball/
3) Stage 1 (160→80)
Format: Double-Elimination, Race to 11, 120-Min Time Limit

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 11
1
China
Zhang Zezheng
China
Jiang Cheng
Fri 13:00    
2
China
Wang Kunpeng
China
Sun Jiawei
Fri 15:42    
3
China
Li Linshan
China
Bao Guozhong
Fri 19:05    
4
China
Wei Qiang
China
Li Zhongyang
Sat 10:07    
5
China
Wang Bin
China
Chen Guozhong
Fri 13:00    
6
China
Wang Yan
China
Wang Qing
Fri 15:42    
7
China
Zhao Qiming
China
Jing xin
Fri 19:06    
8
China
Wang Shi
China
Shen Si
Sat 10:07    
9
China
Wang Fei
China
Wang Peng
Fri 13:00    
10
China
Song Chunyu
China
Zhang Junhai
Fri 15:43    
11
China
Shan Hongyu
China
Zhao Lei
Fri 19:07    
12
China
Wang Cheng
China
Zhang Zhan
Sat 10:07    
13
China
Sun Peng
China
Li Hewen
Fri 13:00    
14
China
Liu Tianshu
South Africa
Aden Carl Joseph
Fri 15:43    
15
China
Liu Yang
China
Ma Liang
Fri 19:06    
16
China
Bi Hai
China
Liu Dawei
Sat 10:07    
17
China
Lei Weimin
China
Ni Xiaolong
Fri 13:00    
18
China
Zhao Yunbiao
China
Ma Boxin
Fri 15:43    
19
China
Wang Kunlong
China
Jiang Dengchao
Fri 19:06    
20
China
Hu Bo
China
Wang Gengmo
Sat 13:01    
21
China
Kang Lihui
China
Cao Yangyang
Fri 13:00    
22
Canada
Thomas Finstad
China
Wang Wenqing
Fri 15:43    
23
China
Pu Songyu
China
Lei yiwei
Fri 19:06    
24
Philippines
Jeffrey Ignacio
China
Li Dongming
Sat 13:01    
25
China
Zhang Bo
China
Zhang Hongjun
Fri 13:00    
26
China
Bian Fangming
China
Pan Jian
Fri 15:43    
27
China
Li Yinan
China
Li Duo
Fri 19:06    
28
China
Qiao Fengwei
South Korea
Hwang Yong
Sat 13:01    
29
China
Wu Nan
China
Yan Shuguang
Fri 13:00    
30
China
Wang Shengye
China
Chen Zhigang
Fri 15:43    
31
China
Meng Fanyu
China
Sun Mingming
Fri 19:06    
32
China
Liu Guo
China
Chen Qiang
Sat 13:01    
33
China
Jiang Peng
China
Zhang Sisi
Fri 13:00    
34
China
Feng Li
China
Wang Xiaofeng
Fri 15:43    
35
Portugal
Joao Barbosa
China
Wang Luqi
Sat 10:08    
36
Philippines
Johann Chua
China
Si Xiaoyu
Sat 13:01    
37
China
Ran Fanlei
China
Zhang Lantian
Fri 13:00    
38
China
Hou Yuxin
China
LIu Huigang
Fri 15:43    
39
China
Wu Changhao
China
Zhang Gong
Sat 10:08    
40
China
Yan Jianbo
China
Yin Hongxing
Sat 13:01    
41
China
Sun Luntao
China
Yang Qi
Fri 13:00    
42
China
Bai Ge
China
Han Ming
Fri 15:43    
43
China
Zhang Yan
China
Jin Enrui
Sat 10:08    
44
China
Sun Jianwei
China
Jia Zilong
Sat 13:01    
45
China
Zhang Qingyong
China
Zong Zhe
Fri 13:00    
46
China
Liu Mingliang
Spain
Alejandro Belmonte
Fri 15:43    
47
China
Qiguan Shiheng
Japan
Mori Manabu
Sat 10:08    
48
China
Li Ke
China
Yang Hang
Sat 13:01    
49
China
Qi Yue
China
Zhang Daowei
Fri 13:00    
50
China
Tang Pengfei
China
Zhang Ye
Fri 19:04    
51
Malaysia
Boon Chuan On
China
Jin He
Sat 10:08    
52
China
Zhao Baixu
China
An Geer
Sat 13:01    
53
China
Jing Yao
China
Zheng Peng
Fri 13:00    
54
China
Wang Lei
China
Li He
Fri 19:03    
55
China
Xu Tianwei
China
Tang Chunxiao
Sat 10:08    
56
China
Liang Shiyu
China
Xu Wenliang
Sat 13:01    
57
China
Liu Song
China
Guo Li
Fri 13:00    
58
China
Li Hui
China
Yu Ning
Fri 19:03    
59
China
Wang Wei
China
Zhang Zikai
Sat 10:08    
60
China
Liu Wu
China
Song Deming
Sat 13:01    
61
China
Yuan Guangxin
China
Wu Mengmeng
Fri 13:00    
62
China
Wang Hao
China
Su Niri
Fri 19:03    
63
China
Bao Hongfeng
Portugal
Paulo Santos
Sat 10:08    
64
China
Wang Shuaiqing
China
Yu Guangyu
Sat 13:01    
65
China
Liu Di
China
Rouzi Maimaiti
Fri 15:45    
66
China
Bai Tong
China
Zhang Haoran
Fri 19:04    
67
Romania
Aurelian Ungureanu
China
Wang Shenyu
Sat 10:09    
68
China
Jiang Hao
South Africa
Jason Theron
Sat 13:01    
69
China
Xue Haotian
China
Li Ao
Fri 15:43    
70
Bosnia and Herzegovina
Sanjin Pehlivanovic
China
Wen Tiejun
Fri 19:00    
71
Portugal
Ricardo Pinto
China
Li Guiquan
Sat 10:09    
72
China
Yang Ru
China
Liang Feng
Sat 13:01    
73
China
Zheng Rengong
China
Zhao Yuchun
Fri 15:43    
74
China
Su Peng
China
Zhao Yue
Fri 19:04    
75
China
Zhao Yuexin
Morocco
Kamal Ben
Sat 10:09    
76
China
Fan Zhisong
China
Su Ling
Sat 13:01    
77
China
Ma Haitao
China
Guan Peng
Fri 15:43    
78
China
Xi Shouxin
China
Guo Jialong
Fri 19:05    
79
China
Guo Jian
Rwanda
Munyarukiko Jean Pierre
Sat 10:09    
80
China
Zhang Limin
China
Wang Xiaoqian
Sat 13:01    
81
Walk Over
Walk Over
    
82
Walk Over
Walk Over
    
83
Walk Over
Walk Over
    
84
Walk Over
Walk Over
    
85
Walk Over
Walk Over
    
86
Walk Over
Walk Over
    
87
Walk Over
Walk Over
    
88
Walk Over
Walk Over
    
89
Walk Over
Walk Over
    
90
Walk Over
Walk Over
    
91
Walk Over
Walk Over
    
92
Walk Over
Walk Over
    
93
Walk Over
Walk Over
    
94
Walk Over
Walk Over
    
95
Walk Over
Walk Over
    
96
Walk Over
Walk Over
    
97
Walk Over
Walk Over
    
98
Walk Over
Walk Over
    
99
Walk Over
Walk Over
    
100
Walk Over
Walk Over
    
101
Walk Over
Walk Over
    
102
Walk Over
Walk Over
    
103
Walk Over
Walk Over
    
104
Walk Over
Walk Over
    
105
Walk Over
Walk Over
    
106
Walk Over
Walk Over
    
107
Walk Over
Walk Over
    
108
Walk Over
Walk Over
    
109
Walk Over
Walk Over
    
110
Walk Over
Walk Over
    
111
Walk Over
Walk Over
    
112
Walk Over
Walk Over
    
113
Walk Over
Walk Over
    
114
Walk Over
Walk Over
    
115
Walk Over
Walk Over
    
116
Walk Over
Walk Over
    
117
Walk Over
Walk Over
    
118
Walk Over
Walk Over
    
119
Walk Over
Walk Over
    
120
Walk Over
Walk Over
    
121
Walk Over
Walk Over
    
122
Walk Over
Walk Over
    
123
Walk Over
Walk Over
    
124
Walk Over
Walk Over
    
125
Walk Over
Walk Over
    
126
Walk Over
Walk Over
    
127
Walk Over
Walk Over
    
128
Walk Over
Walk Over
    
129
Walk Over
Walk Over
    
130
Walk Over
Walk Over
    
131
Walk Over
Walk Over
    
132
Walk Over
Walk Over
    
133
Walk Over
Walk Over
    
134
Walk Over
Walk Over
    
135
Walk Over
Walk Over
    
136
Walk Over
Walk Over
    
137
Walk Over
Walk Over
    
138
Walk Over
Walk Over
    
139
Walk Over
Walk Over
    
140
Walk Over
Walk Over
    
141
Walk Over
Walk Over
    
142
Walk Over
Walk Over
    
143
Walk Over
Walk Over
    
144
Walk Over
Walk Over
    
145
Walk Over
Walk Over
    
146
Walk Over
Walk Over
    
147
Walk Over
Walk Over
    
148
Walk Over
Walk Over
    
149
Walk Over
Walk Over
    
150
Walk Over
Walk Over
    
151
Walk Over
Walk Over
    
152
Walk Over
Walk Over
    
153
Walk Over
Walk Over
    
154
Walk Over
Walk Over
    
155
Walk Over
Walk Over
    
156
Walk Over
Walk Over
    
157
Walk Over
Walk Over
    
158
Walk Over
Walk Over
    
159
Walk Over
Walk Over
    
160
Walk Over
Walk Over
    
161
Walk Over
Walk Over
    
162
Walk Over
Walk Over
    
163
Walk Over
Walk Over
    
164
Walk Over
Walk Over
    
165
Walk Over
Walk Over
    
166
Walk Over
Walk Over
    
167
Walk Over
Walk Over
    
168
Walk Over
Walk Over
    
169
Walk Over
Walk Over
    
170
Walk Over
Walk Over
    
171
Walk Over
Walk Over
    
172
Walk Over
Walk Over
    
173
Walk Over
Walk Over
    
174
Walk Over
Walk Over
    
175
Walk Over
Walk Over
    
176
Walk Over
Walk Over
    
177
Walk Over
Walk Over
    
178
Walk Over
Walk Over
    
179
Walk Over
Walk Over
    
180
Walk Over
Walk Over
    
181
Walk Over
Walk Over
    
182
Walk Over
Walk Over
    
183
Walk Over
Walk Over
    
184
Walk Over
Walk Over
    
185
Walk Over
Walk Over
    
186
Walk Over
Walk Over
    
187
Walk Over
Walk Over
    
188
Walk Over
Walk Over
    
189
Walk Over
Walk Over
    
190
Walk Over
Walk Over
    
191
Walk Over
Walk Over
    
192
Walk Over
Walk Over
    
193
Walk Over
Walk Over
    
194
Walk Over
Walk Over
    
195
Walk Over
Walk Over
    
196
Walk Over
Walk Over
    
197
Walk Over
Walk Over
    
198
Walk Over
Walk Over
    
199
Walk Over
Walk Over
    
200
Walk Over
Walk Over
    
201
Walk Over
Walk Over
    
202
Walk Over
Walk Over
    
203
Walk Over
Walk Over
    
204
Walk Over
Walk Over
    
205
Walk Over
Walk Over
    
206
Walk Over
Walk Over
    
207
Walk Over
Walk Over
    
208
Walk Over
Walk Over
    
209
Walk Over
Walk Over
    
210
Walk Over
Walk Over
    
211
Walk Over
Walk Over
    
212
Walk Over
Walk Over
    
213
Walk Over
Walk Over
    
214
Walk Over
Walk Over
    
215
Walk Over
Walk Over
    
216
Walk Over
Walk Over
    
217
Walk Over
Walk Over
    
218
Walk Over
Walk Over
    
219
Walk Over
Walk Over
    
220
Walk Over
Walk Over
    
221
Walk Over
Walk Over
    
222
Walk Over
Walk Over
    
223
Walk Over
Walk Over
    
224
Walk Over
Walk Over
    
225
Walk Over
Walk Over
    
226
Walk Over
Walk Over
    
227
Walk Over
Walk Over
    
228
Walk Over
Walk Over
    
229
Walk Over
Walk Over
    
230
Walk Over
Walk Over
    
231
Walk Over
Walk Over
    
232
Walk Over
Walk Over
    
233
Walk Over
Walk Over
    
234
Walk Over
Walk Over
    
235
Walk Over
Walk Over
    
236
Walk Over
Walk Over
    
237
Walk Over
Walk Over
    
238
Walk Over
Walk Over
    
239
Walk Over
Walk Over
    
240
Walk Over
Walk Over
    
241
Walk Over
Walk Over
    
242
Walk Over
Walk Over
    
243
Walk Over
Walk Over
    
244
Walk Over
Walk Over
    
245
Walk Over
Walk Over
    
246
Walk Over
Walk Over
    
247
Walk Over
Walk Over
    
248
Walk Over
Walk Over
    
249
Walk Over
Walk Over
    
250
Walk Over
Walk Over
    
251
Walk Over
Walk Over
    
252
Walk Over
Walk Over
    
253
Walk Over
Walk Over
    
254
Walk Over
Walk Over
    
255
Walk Over
Walk Over
    
256
Walk Over
Walk Over
    

Winners qualification

Race to 11
257
China
Jiang Cheng
China
Wang Kunpeng
Sun 10:02    
258
China
Bao Guozhong
China
Wei Qiang
Sun 12:59    
259
China
Wang Bin
China
Wang Yan
Sun 10:00    
260
China
Jing xin
China
Shen Si
Sun 12:59    
261
China
Wang Fei
China
Song Chunyu
Sun 10:02    
262
China
Zhao Lei
China
Wang Cheng
Sun 12:59    
263
China
Li Hewen
South Africa
Aden Carl Joseph
Sun 10:00    
264
China
Liu Yang
China
Liu Dawei
Sun 12:59    
265
China
Lei Weimin
China
Zhao Yunbiao
Sun 10:02    
266
China
Jiang Dengchao
China
Wang Gengmo
Sun 15:41    
267
China
Kang Lihui
Canada
Thomas Finstad
Sun 10:02    
268
China
Pu Songyu
Philippines
Jeffrey Ignacio
Sun 15:41    
269
China
Zhang Bo
China
Bian Fangming
Sun 10:00    
270
China
Li Yinan
China
Qiao Fengwei
Sun 15:41    
271
China
Yan Shuguang
China
Chen Zhigang
Sun 10:01    
272
China
Meng Fanyu
China
Chen Qiang
Sun 15:41    
273
China
Jiang Peng
China
Feng Li
Sun 12:59    
274
Portugal
Joao Barbosa
China
Si Xiaoyu
Sun 15:41    
275
China
Zhang Lantian
China
Hou Yuxin
Sun 13:00    
276
China
Zhang Gong
China
Yin Hongxing
Sun 15:41    
277
China
Sun Luntao
China
Bai Ge
Sun 13:00    
278
China
Jin Enrui
China
Jia Zilong
Sun 15:41    
279
China
Zong Zhe
Spain
Alejandro Belmonte
Sun 13:00    
280
Japan
Mori Manabu
China
Li Ke
Sun 15:41    
281
China
Qi Yue
China
Zhang Ye
Sun 13:00    
282
China
Jin He
China
An Geer
Sun 15:41    
283
China
Jing Yao
China
Li He
Sun 13:00    
284
China
Tang Chunxiao
China
Liang Shiyu
Sun 15:40    
285
China
Liu Song
China
Li Hui
Sun 13:00    
286
China
Wang Wei
China
Song Deming
Sun 15:40    
287
China
Yuan Guangxin
China
Su Niri
Sun 13:00    
288
China
Bao Hongfeng
China
Yu Guangyu
Sun 15:40    
289
China
Rouzi Maimaiti
China
Bai Tong
Sun 13:00    
290
China
Wang Shenyu
South Africa
Jason Theron
Sun 15:40    
291
China
Li Ao
Bosnia and Herzegovina
Sanjin Pehlivanovic
Sun 13:00    
292
China
Li Guiquan
China
Yang Ru
Sun 15:40    
293
China
Zhao Yuchun
China
Zhao Yue
Sun 13:00    
294
China
Zhao Yuexin
China
Fan Zhisong
Sun 15:40    
295
China
Ma Haitao
China
Xi Shouxin
Sun 13:00    
296
China
Guo Jian
China
Wang Xiaoqian
Sun 15:40    
297
Walk Over
Walk Over
    
298
Walk Over
Walk Over
    
299
Walk Over
Walk Over
    
300
Walk Over
Walk Over
    
301
Walk Over
Walk Over
    
302
Walk Over
Walk Over
    
303
Walk Over
Walk Over
    
304
Walk Over
Walk Over
    
305
Walk Over
Walk Over
    
306
Walk Over
Walk Over
    
307
Walk Over
Walk Over
    
308
Walk Over
Walk Over
    
309
Walk Over
Walk Over
    
310
Walk Over
Walk Over
    
311
Walk Over
Walk Over
    
312
Walk Over
Walk Over
    
313
Walk Over
Walk Over
    
314
Walk Over
Walk Over
    
315
Walk Over
Walk Over
    
316
Walk Over
Walk Over
    
317
Walk Over
Walk Over
    
318
Walk Over
Walk Over
    
319
Walk Over
Walk Over
    
320
Walk Over
Walk Over
    
321
Walk Over
Walk Over
    
322
Walk Over
Walk Over
    
323
Walk Over
Walk Over
    
324
Walk Over
Walk Over
    
325
Walk Over
Walk Over
    
326
Walk Over
Walk Over
    
327
Walk Over
Walk Over
    
328
Walk Over
Walk Over
    
329
Walk Over
Walk Over
    
330
Walk Over
Walk Over
    
331
Walk Over
Walk Over
    
332
Walk Over
Walk Over
    
333
Walk Over
Walk Over
    
334
Walk Over
Walk Over
    
335
Walk Over
Walk Over
    
336
Walk Over
Walk Over
    
337
Walk Over
Walk Over
    
338
Walk Over
Walk Over
    
339
Walk Over
Walk Over
    
340
Walk Over
Walk Over
    
341
Walk Over
Walk Over
    
342
Walk Over
Walk Over
    
343
Walk Over
Walk Over
    
344
Walk Over
Walk Over
    
345
Walk Over
Walk Over
    
346
Walk Over
Walk Over
    
347
Walk Over
Walk Over
    
348
Walk Over
Walk Over
    
349
Walk Over
Walk Over
    
350
Walk Over
Walk Over
    
351
Walk Over
Walk Over
    
352
Walk Over
Walk Over
    
353
Walk Over
Walk Over
    
354
Walk Over
Walk Over
    
355
Walk Over
Walk Over
    
356
Walk Over
Walk Over
    
357
Walk Over
Walk Over
    
358
Walk Over
Walk Over
    
359
Walk Over
Walk Over
    
360
Walk Over
Walk Over
    
361
Walk Over
Walk Over
    
362
Walk Over
Walk Over
    
363
Walk Over
Walk Over
    
364
Walk Over
Walk Over
    
365
Walk Over
Walk Over
    
366
Walk Over
Walk Over
    
367
Walk Over
Walk Over
    
368
Walk Over
Walk Over
    
369
Walk Over
Walk Over
    
370
Walk Over
Walk Over
    
371
Walk Over
Walk Over
    
372
Walk Over
Walk Over
    
373
Walk Over
Walk Over
    
374
Walk Over
Walk Over
    
375
Walk Over
Walk Over
    
376
Walk Over
Walk Over
    
377
Walk Over
Walk Over
    
378
Walk Over
Walk Over
    
379
Walk Over
Walk Over
    
380
Walk Over
Walk Over
    
381
Walk Over
Walk Over
    
382
Walk Over
Walk Over
    
383
Walk Over
Walk Over
    
384
Walk Over
Walk Over
    

Loser round 1

Race to 11
385
China
Zhang Zezheng
China
Sun Jiawei
Sat 15:37    
386
China
Li Linshan
China
Li Zhongyang
Sat 19:01    
387
China
Chen Guozhong
China
Wang Qing
Sat 15:37    
388
China
Zhao Qiming
China
Wang Shi
Sat 19:01    
389
China
Wang Peng
China
Zhang Junhai
Sat 15:37    
390
China
Shan Hongyu
China
Zhang Zhan
Sat 19:01    
391
China
Sun Peng
China
Liu Tianshu
Sat 15:37    
392
China
Ma Liang
China
Bi Hai
Sat 19:01    
393
China
Ni Xiaolong
China
Ma Boxin
Sat 15:37    
394
China
Wang Kunlong
China
Hu Bo
Sat 19:01    
395
China
Cao Yangyang
China
Wang Wenqing
Sat 15:37    
396
China
Lei yiwei
China
Li Dongming
Sat 19:01    
397
China
Zhang Hongjun
China
Pan Jian
Sat 15:37    
398
China
Li Duo
South Korea
Hwang Yong
Sat 19:01    
399
China
Wu Nan
China
Wang Shengye
Sat 15:37    
400
China
Sun Mingming
China
Liu Guo
Sat 19:01    
401
China
Zhang Sisi
China
Wang Xiaofeng
Sat 15:37    
402
China
Wang Luqi
Philippines
Johann Chua
Sat 19:01    
403
China
Ran Fanlei
China
LIu Huigang
Sat 15:37    
404
China
Wu Changhao
<