Shopping cart

Saving..

Edit match video

Edit match settings

Runouts
Innings

Winner of the lag

Set playing sequence

Write a comment

Follow
You need to log in to perform this action

Share this page

August 10 - August 13, 2018

Stage1-2018 World Chinese 8-Ball Masters #3 Shuangyashan Station

Chinese 8-ball

Add players

Please wait...

Create player

Please wait...

New players will be added to your members section.

Results  

Qualified
#NameMatches (won/lost)Frames (won/lost)Win percentage
1 Sanjin Pehlivanovic
2 (2/0) 34 (21/13)
62%
1 Jeffrey Ignacio
2 (2/0) 33 (20/13)
61%
1 Li Hewen
2 (2/0) 33 (22/11)
67%
1 Li Ke
2 (2/0) 30 (22/8)
73%
1 Chen Zhigang
2 (2/0) 26 (19/7)
73%
1 Liu Yang
2 (2/0) 35 (22/13)
63%
1 Li Hui
2 (2/0) 30 (22/8)
73%
1 Chen Qiang(黑龙江)
2 (2/0) 34 (22/12)
65%
1 Li He
2 (2/0) 35 (22/13)
63%
Show more
1 Wang Xiaoqian
2 (2/0) 35 (22/13)
63%
1 Xi Shouxin
2 (2/0) 31 (22/9)
71%
1 Zhao Yunbiao
2 (2/0) 31 (22/9)
71%
1 Qiao Fengwei
2 (2/0) 32 (22/10)
69%
1 Fan Zhisong
2 (2/0) 33 (22/11)
67%
1 Yu Guangyu
2 (2/0) 30 (19/11)
63%
1 Zhao Lei
2 (2/0) 38 (22/16)
58%
1 Rouzi Maimaiti
2 (2/0) 24 (22/2)
92%
1 Bai Ge
2 (2/0) 32 (22/10)
69%
1 Feng Li
2 (2/0) 27 (22/5)
81%
1 Wang Gengmo
2 (2/0) 33 (22/11)
67%
1 Zong Zhe
2 (2/0) 26 (19/7)
73%
1 Bian Fangming
2 (2/0) 38 (21/17)
55%
1 Zhao Yuchun
2 (2/0) 25 (22/3)
88%
1 Yang Ru
2 (2/0) 32 (22/10)
69%
1 Si Xiaoyu
2 (2/0) 30 (22/8)
73%
1 Yin Hongxing
2 (2/0) 35 (20/15)
57%
1 Su Niri
2 (2/0) 27 (22/5)
81%
1 Bao Guozhong
2 (2/0) 30 (19/11)
63%
1 Zhang Ye
2 (2/0) 29 (20/9)
69%
1 Tang Chunxiao
2 (2/0) 37 (22/15)
59%
1 Wang Fei
2 (2/0) 32 (21/11)
66%
1 An Geer
2 (2/0) 27 (21/6)
78%
1 Jing xin
2 (2/0) 33 (18/15)
55%
1 Jin Enrui
2 (2/0) 34 (18/16)
53%
1 Thomas Finstad
2 (2/0) 28 (22/6)
79%
1 Wang Shenyu
2 (2/0) 27 (20/7)
74%
1 Wang Wei
2 (2/0) 32 (19/13)
59%
1 Wang Yan
2 (2/0) 37 (22/15)
59%
1 Wang Kunpeng
2 (2/0) 34 (22/12)
65%
1 Hou Yuxin
2 (2/0) 33 (19/14)
58%
2 Johann Chua
3 (2/1) 49 (25/24)
51%
2 Jason Theron
3 (2/1) 50 (29/21)
58%
2 Hwang Yong
3 (2/1) 45 (25/20)
56%
2 Zhang Qingyong
3 (2/1) 43 (27/16)
63%
2 Qi Yue
3 (2/1) 46 (26/20)
57%
2 Shan Hongyu
3 (2/1) 47 (30/17)
64%
2 Li Guiquan
3 (2/1) 46 (24/22)
52%
2 Guan Peng
3 (2/1) 47 (24/23)
51%
2 Sun Mingming
3 (2/1) 45 (29/16)
64%
2 Liu Dawei
3 (2/1) 50 (23/27)
46%
2 Guo Li
3 (2/1) 41 (25/16)
61%
2 Ma Haitao
3 (2/1) 45 (25/20)
56%
2 Lei yiwei
3 (2/1) 45 (28/17)
62%
2 Ma Liang
3 (2/1) 53 (30/23)
57%
2 Li Yinan
3 (2/1) 49 (29/20)
59%
2 Cao Yangyang
3 (2/1) 41 (29/12)
71%
2 Jia Zilong
3 (2/1) 51 (30/21)
59%
2 Jing Yao
3 (2/1) 57 (30/27)
53%
2 Bao Hongfeng
3 (2/1) 53 (28/25)
53%
2 Lei Weimin
3 (2/1) 51 (28/23)
55%
2 Jin He
3 (2/1) 48 (24/24)
50%
2 Wang Bin
3 (2/1) 53 (28/25)
53%
2 Wang Shengye
3 (2/1) 40 (29/11)
73%
2 Wang Shuaiqing
3 (2/1) 44 (26/18)
59%
2 Joao Barbosaa
3 (2/1) 41 (27/14)
66%
2 Zhao Yue
3 (2/1) 49 (24/25)
49%
2 Li Zhongyang
3 (2/1) 43 (27/16)
63%
2 Yan Jianbo
3 (2/1) 53 (30/23)
57%
2 Sun Luntao
3 (2/1) 55 (31/24)
56%
2 Zheng Peng
3 (2/1) 61 (32/29)
52%
2 Liu Song
3 (2/1) 48 (30/18)
63%
2 Ni Xiaolong
3 (2/1) 48 (28/20)
58%
2 Wang Cheng
3 (2/1) 54 (30/24)
56%
2 Zhang Gong
3 (2/1) 40 (29/11)
73%
2 Su Peng
3 (2/1) 53 (28/25)
53%
2 Chen Guozhong
3 (2/1) 57 (29/28)
51%
2 Yang Hang
3 (2/1) 40 (25/15)
63%
2 Liang Feng
3 (2/1) 49 (27/22)
55%
2 Zhang Zezheng
3 (2/1) 44 (20/24)
45%
257 Mori Manabu
3 (1/2) 40 (16/24)
40%
257 Zhang Junhai
3 (1/2) 37 (15/22)
41%
257 Meng Fanyu
3 (1/2) 53 (24/29)
45%
257 Pu Songyu
3 (1/2) 46 (18/28)
39%
257 Liang Shiyu
3 (1/2) 58 (28/30)
48%
257 Su Ling
3 (1/2) 51 (23/28)
45%
257 Wen Tiejun
3 (1/2) 47 (26/21)
55%
257 Zhao Qiming
3 (1/2) 50 (26/24)
52%
257 Wang Xiaofeng
3 (1/2) 36 (9/27)
25%
257 Zhang Daowei
3 (1/2) 47 (25/22)
53%
257 Yan Shuguang
3 (1/2) 36 (11/25)
31%
257 Alejandro Belmonte
3 (1/2) 37 (14/23)
38%
257 Aden Carl Joseph
3 (1/2) 45 (19/26)
42%
257 Zhang Yan
3 (1/2) 51 (29/22)
57%
257 Xu Tianwei
3 (1/2) 54 (25/29)
46%
257 Yuan Guangxin
3 (1/2) 37 (15/22)
41%
257 Wang Hao
3 (1/2) 42 (21/21)
50%
257 Shen Si
3 (1/2) 48 (25/23)
52%
257 Zhang Lantian
3 (1/2) 43 (24/19)
56%
257 Zhang Haoran
3 (1/2) 45 (24/21)
53%
257 Sun Peng
3 (1/2) 50 (26/24)
52%
257 Boon Chuan On
3 (1/2) 45 (19/26)
42%
257 LIu Huigang
3 (1/2) 45 (21/24)
47%
257 Hu Bo
3 (1/2) 46 (21/25)
46%
257 Guo Jian
3 (1/2) 48 (24/24)
50%
257 Jiang Peng
3 (1/2) 47 (23/24)
49%
257 Jiang Cheng
3 (1/2) 47 (22/25)
47%
257 Kang Lihui
3 (1/2) 45 (16/29)
36%
257 Han Ming
3 (1/2) 44 (18/26)
41%
257 Zhang Bo
3 (1/2) 51 (25/26)
49%
257 Pan Jian
3 (1/2) 52 (25/27)
48%
257 Li Ao
3 (1/2) 46 (25/21)
54%
257 Zhao Yuexin
3 (1/2) 47 (25/22)
53%
257 Zhang Limin
3 (1/2) 44 (25/19)
57%
257 Wei Qiang
3 (1/2) 45 (22/23)
49%
257 Jiang Dengchao
3 (1/2) 53 (23/30)
43%
257 Zhang Zikai
3 (1/2) 47 (19/28)
40%
257 Song Chunyu
3 (1/2) 45 (23/22)
51%
257 Song Deming
3 (1/2) 46 (20/26)
43%
385 Wang Peng
2 (0/2) 24 (2/22)
8%
385 Liu Mingliang
2 (0/2) 30 (9/21)
30%
385 Liu Tianshu
2 (0/2) 31 (9/22)
29%
385 Zhang Zhan
2 (0/2) 35 (13/22)
37%
385 Wang Qing
2 (0/2) 41 (19/22)
46%
385 Qiguan Shiheng
2 (0/2) 26 (4/22)
15%
385 Yu Ning
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Wang Wenqing
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Liu Di
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Guo Jialong
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Sun Jianwei
2 (0/2) 30 (8/22)
27%
385 Li Dongming
2 (0/2) 34 (14/20)
41%
385 Munyarukiko Jean Pierre
2 (0/2) 26 (4/22)
15%
385 Ricardo Pinto
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Paulo Santos
2 (0/2) 37 (15/22)
41%
385 Wu Nan
2 (0/2) 25 (3/22)
12%
385 Li Duo
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Tang Pengfei
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Liu Wu
2 (0/2) 30 (13/17)
43%
385 Sun Jiawei
2 (0/2) 31 (13/18)
42%
385 Wu Changhao
2 (0/2) 27 (5/22)
19%
385 Zhao Baixu
2 (0/2) 26 (7/19)
27%
385 Kamal Ben
2 (0/2) 28 (7/21)
25%
385 Wu Mengmeng
2 (0/2) 22 (0/22)
0%
385 Wang Shi
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Liu Guo
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Ran Fanlei
2 (0/2) 24 (2/22)
8%
385 Xu Wenliang
2 (0/2) 37 (15/22)
41%
385 Wang Luqi
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Yang Qi
2 (0/2) 29 (7/22)
24%
385 Ma Boxin
2 (0/2) 27 (5/22)
19%
385 Zhang Sisi
2 (0/2) 25 (7/18)
28%
385 Xue Haotian
2 (0/2) 24 (2/22)
8%
385 Jiang Hao
2 (0/2) 30 (8/22)
27%
385 Wang Kunlong
2 (0/2) 31 (11/20)
35%
385 Zhang Hongjun
2 (0/2) 32 (10/22)
31%
385 Li Linshan
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
385 Wang Lei
2 (0/2) 35 (13/22)
37%
385 Bi Hai
2 (0/2) 37 (16/21)
43%
385 Zheng Rengong
2 (0/2) 28 (6/22)
21%
Entry deadline Aug 9, 2018, 4:00 PM (local time)
Starts Aug 10, 2018, 1:00 PM (local time)
Format Double elimination qualifier (160 Participants)
Race to 11
Handicap With handicap
Organizer International Chinese 8-Ball Association
Contact Sylvie Zhang (contact@icea-pool.com) and Amy Lee (amy1063@qq.com)
More info
2018 World Chinese 8-Ball Masters #3 Shuangyashan Station
1) Live Scores, Brackets, Results are available on CueScore
2) All-day Live Streaming available on Facebook: https://www.facebook.com/chinese8ball/
3) Stage 1 (160→80)
Format: Double-Elimination, Race to 11, 120-Min Time Limit

Schedule

Waiting
Playing
Finished

Round 1

Race to 11
1   
China
Zhang Zezheng
China
Jiang Cheng
Fri 13:00 
2   
China
Wang Kunpeng
China
Sun Jiawei
Fri 15:42 
3   
China
Li Linshan
China
Bao Guozhong
Fri 19:05 
4   
China
Wei Qiang
China
Li Zhongyang
Sat 10:07 
5   
China
Wang Bin
China
Chen Guozhong
Fri 13:00 
6   
China
Wang Yan
China
Wang Qing
Fri 15:42 
7   
China
Zhao Qiming
China
Jing xin
Fri 19:06 
8   
China
Wang Shi
China
Shen Si
Sat 10:07 
9   
China
Wang Fei
China
Wang Peng
Fri 13:00 
10   
China
Song Chunyu
China
Zhang Junhai
Fri 15:43 
11   
China
Shan Hongyu
China
Zhao Lei
Fri 19:07 
12   
China
Wang Cheng
China
Zhang Zhan
Sat 10:07 
13   
China
Sun Peng
China
Li Hewen
Fri 13:00 
14   
China
Liu Tianshu
South Africa
Aden Carl Joseph
Fri 15:43 
15   
China
Liu Yang
China
Ma Liang
Fri 19:06 
16   
China
Bi Hai
China
Liu Dawei
Sat 10:07 
17   
China
Lei Weimin
China
Ni Xiaolong
Fri 13:00 
18   
China
Zhao Yunbiao
China
Ma Boxin
Fri 15:43 
19   
China
Wang Kunlong
China
Jiang Dengchao
Fri 19:06 
20   
China
Hu Bo
China
Wang Gengmo
Sat 13:01 
21   
China
Kang Lihui
China
Cao Yangyang
Fri 13:00 
22   
Canada
Thomas Finstad
China
Wang Wenqing
Fri 15:43 
23   
China
Pu Songyu
China
Lei yiwei
Fri 19:06 
24   
Philippines
Jeffrey Ignacio
China
Li Dongming
Sat 13:01 
25   
China
Zhang Bo
China
Zhang Hongjun
Fri 13:00 
26   
China
Bian Fangming
China
Pan Jian
Fri 15:43 
27   
China
Li Yinan
China
Li Duo
Fri 19:06 
28   
China
Qiao Fengwei
South Korea
Hwang Yong
Sat 13:01 
29   
China
Wu Nan
China
Yan Shuguang
Fri 13:00 
30   
China
Wang Shengye
China
Chen Zhigang
Fri 15:43 
31   
China
Meng Fanyu
China
Sun Mingming
Fri 19:06 
32   
China
Liu Guo
China
Chen Qiang
Sat 13:01 
33   
China
Jiang Peng
China
Zhang Sisi
Fri 13:00 
34   
China
Feng Li
China
Wang Xiaofeng
Fri 15:43 
35   
Portugal
Joao Barbosa
China
Wang Luqi
Sat 10:08 
36   
Philippines
Johann Chua
China
Si Xiaoyu
Sat 13:01 
37   
China
Ran Fanlei
China
Zhang Lantian
Fri 13:00 
38   
China
Hou Yuxin
China
LIu Huigang
Fri 15:43 
39   
China
Wu Changhao
China
Zhang Gong
Sat 10:08 
40   
China
Yan Jianbo
China
Yin Hongxing
Sat 13:01 
41   
China
Sun Luntao
China
Yang Qi
Fri 13:00 
42   
China
Bai Ge
China
Han Ming
Fri 15:43 
43   
China
Zhang Yan
China
Jin Enrui
Sat 10:08 
44   
China
Sun Jianwei
China
Jia Zilong
Sat 13:01 
45   
China
Zhang Qingyong
China
Zong Zhe
Fri 13:00 
46   
China
Liu Mingliang
Spain
Alejandro Belmonte
Fri 15:43 
47   
China
Qiguan Shiheng
Japan
Mori Manabu
Sat 10:08 
48   
China
Li Ke
China
Yang Hang
Sat 13:01 
49   
China
Qi Yue
China
Zhang Daowei
Fri 13:00 
50   
China
Tang Pengfei
China
Zhang Ye
Fri 19:04 
51   
Malaysia
Boon Chuan On
China
Jin He
Sat 10:08 
52   
China
Zhao Baixu
China
An Geer
Sat 13:01 
53   
China
Jing Yao
China
Zheng Peng
Fri 13:00 
54   
China
Wang Lei
China
Li He
Fri 19:03 
55   
China
Xu Tianwei
China
Tang Chunxiao
Sat 10:08 
56   
China
Liang Shiyu
China
Xu Wenliang
Sat 13:01 
57   
China
Liu Song
China
Guo Li
Fri 13:00 
58   
China
Li Hui
China
Yu Ning
Fri 19:03 
59   
China
Wang Wei
China
Zhang Zikai
Sat 10:08 
60   
China
Liu Wu
China
Song Deming
Sat 13:01 
61   
China
Yuan Guangxin
China
Wu Mengmeng
Fri 13:00 
62   
China
Wang Hao
China
Su Niri
Fri 19:03 
63   
China
Bao Hongfeng
Portugal
Paulo Santos
Sat 10:08 
64   
China
Wang Shuaiqing
China
Yu Guangyu
Sat 13:01 
65   
China
Liu Di
China
Rouzi Maimaiti
Fri 15:45 
66   
China
Bai Tong
China
Zhang Haoran
Fri 19:04 
67   
Romania
Aurelian Ungureanu
China
Wang Shenyu
Sat 10:09 
68   
China
Jiang Hao
South Africa
Jason Theron
Sat 13:01 
69   
China
Xue Haotian
China
Li Ao
Fri 15:43 
70   
Bosnia and Herzegovina
Sanjin Pehlivanovic
China
Wen Tiejun
Fri 19:00 
71   
Portugal
Ricardo Pinto
China
Li Guiquan
Sat 10:09 
72   
China
Yang Ru
China
Liang Feng
Sat 13:01 
73   
China
Zheng Rengong
China
Zhao Yuchun
Fri 15:43 
74   
China
Su Peng
China
Zhao Yue
Fri 19:04 
75   
China
Zhao Yuexin
Morocco
Kamal Ben
Sat 10:09 
76   
China
Fan Zhisong
China
Su Ling
Sat 13:01 
77   
China
Ma Haitao
China
Guan Peng
Fri 15:43 
78   
China
Xi Shouxin
China
Guo Jialong
Fri 19:05 
79   
China
Guo Jian
Rwanda
Munyarukiko Jean Pierre
Sat 10:09 
80   
China
Zhang Limin
China
Wang Xiaoqian
Sat 13:01 
81   
Walk Over
Walk Over
 
82   
Walk Over
Walk Over
 
83   
Walk Over
Walk Over
 
84   
Walk Over
Walk Over
 
85   
Walk Over
Walk Over
 
86   
Walk Over
Walk Over
 
87   
Walk Over
Walk Over
 
88   
Walk Over
Walk Over
 
89   
Walk Over
Walk Over
 
90   
Walk Over
Walk Over
 
91   
Walk Over
Walk Over
 
92   
Walk Over
Walk Over
 
93   
Walk Over
Walk Over
 
94   
Walk Over
Walk Over
 
95   
Walk Over
Walk Over
 
96   
Walk Over
Walk Over
 
97   
Walk Over
Walk Over
 
98   
Walk Over
Walk Over
 
99   
Walk Over
Walk Over
 
100   
Walk Over
Walk Over
 
101   
Walk Over
Walk Over
 
102   
Walk Over
Walk Over
 
103   
Walk Over
Walk Over
 
104   
Walk Over
Walk Over
 
105   
Walk Over
Walk Over
 
106   
Walk Over
Walk Over
 
107   
Walk Over
Walk Over
 
108   
Walk Over
Walk Over
 
109   
Walk Over
Walk Over
 
110   
Walk Over
Walk Over
 
111   
Walk Over
Walk Over
 
112   
Walk Over
Walk Over
 
113   
Walk Over
Walk Over
 
114   
Walk Over
Walk Over
 
115   
Walk Over
Walk Over
 
116   
Walk Over
Walk Over
 
117   
Walk Over
Walk Over
 
118   
Walk Over
Walk Over
 
119   
Walk Over
Walk Over
 
120   
Walk Over
Walk Over
 
121   
Walk Over
Walk Over
 
122   
Walk Over
Walk Over
 
123   
Walk Over
Walk Over
 
124   
Walk Over
Walk Over
 
125   
Walk Over
Walk Over
 
126   
Walk Over
Walk Over
 
127   
Walk Over
Walk Over
 
128   
Walk Over
Walk Over
 
129   
Walk Over
Walk Over
 
130   
Walk Over
Walk Over
 
131   
Walk Over
Walk Over
 
132   
Walk Over
Walk Over
 
133   
Walk Over
Walk Over
 
134   
Walk Over
Walk Over
 
135   
Walk Over
Walk Over
 
136   
Walk Over
Walk Over
 
137   
Walk Over
Walk Over
 
138   
Walk Over
Walk Over
 
139   
Walk Over
Walk Over
 
140   
Walk Over
Walk Over
 
141   
Walk Over
Walk Over
 
142   
Walk Over
Walk Over
 
143   
Walk Over
Walk Over
 
144   
Walk Over
Walk Over
 
145   
Walk Over
Walk Over
 
146   
Walk Over
Walk Over
 
147   
Walk Over
Walk Over
 
148   
Walk Over
Walk Over
 
149   
Walk Over
Walk Over
 
150   
Walk Over
Walk Over
 
151   
Walk Over
Walk Over
 
152   
Walk Over
Walk Over
 
153   
Walk Over
Walk Over
 
154   
Walk Over
Walk Over
 
155   
Walk Over
Walk Over
 
156   
Walk Over
Walk Over
 
157   
Walk Over
Walk Over
 
158   
Walk Over
Walk Over
 
159   
Walk Over
Walk Over
 
160   
Walk Over
Walk Over
 
161   
Walk Over
Walk Over
 
162   
Walk Over
Walk Over
 
163   
Walk Over
Walk Over
 
164   
Walk Over
Walk Over
 
165   
Walk Over
Walk Over
 
166   
Walk Over
Walk Over
 
167   
Walk Over
Walk Over
 
168   
Walk Over
Walk Over
 
169   
Walk Over
Walk Over
 
170   
Walk Over
Walk Over
 
171   
Walk Over
Walk Over
 
172   
Walk Over
Walk Over
 
173   
Walk Over
Walk Over
 
174   
Walk Over
Walk Over
 
175   
Walk Over
Walk Over
 
176   
Walk Over
Walk Over
 
177   
Walk Over
Walk Over
 
178   
Walk Over
Walk Over
 
179   
Walk Over
Walk Over
 
180   
Walk Over
Walk Over
 
181   
Walk Over
Walk Over
 
182   
Walk Over
Walk Over
 
183   
Walk Over
Walk Over
 
184   
Walk Over
Walk Over
 
185   
Walk Over
Walk Over
 
186   
Walk Over
Walk Over
 
187   
Walk Over
Walk Over
 
188   
Walk Over
Walk Over
 
189   
Walk Over
Walk Over
 
190   
Walk Over
Walk Over
 
191   
Walk Over
Walk Over
 
192   
Walk Over
Walk Over
 
193   
Walk Over
Walk Over
 
194   
Walk Over
Walk Over
 
195   
Walk Over
Walk Over
 
196   
Walk Over
Walk Over
 
197   
Walk Over
Walk Over
 
198   
Walk Over
Walk Over
 
199   
Walk Over
Walk Over
 
200   
Walk Over
Walk Over
 
201   
Walk Over
Walk Over
 
202   
Walk Over
Walk Over
 
203   
Walk Over
Walk Over
 
204   
Walk Over
Walk Over
 
205   
Walk Over
Walk Over
 
206   
Walk Over
Walk Over
 
207   
Walk Over
Walk Over
 
208   
Walk Over
Walk Over
 
209   
Walk Over
Walk Over
 
210   
Walk Over
Walk Over
 
211   
Walk Over
Walk Over
 
212   
Walk Over
Walk Over
 
213   
Walk Over
Walk Over
 
214   
Walk Over
Walk Over
 
215   
Walk Over
Walk Over
 
216   
Walk Over
Walk Over
 
217   
Walk Over
Walk Over
 
218   
Walk Over
Walk Over
 
219   
Walk Over
Walk Over
 
220   
Walk Over
Walk Over
 
221   
Walk Over
Walk Over
 
222   
Walk Over
Walk Over
 
223   
Walk Over
Walk Over
 
224   
Walk Over
Walk Over
 
225   
Walk Over
Walk Over
 
226   
Walk Over
Walk Over
 
227   
Walk Over
Walk Over
 
228   
Walk Over
Walk Over
 
229   
Walk Over
Walk Over
 
230   
Walk Over
Walk Over
 
231   
Walk Over
Walk Over
 
232   
Walk Over
Walk Over
 
233   
Walk Over
Walk Over
 
234   
Walk Over
Walk Over
 
235   
Walk Over
Walk Over
 
236   
Walk Over
Walk Over
 
237   
Walk Over
Walk Over
 
238   
Walk Over
Walk Over
 
239   
Walk Over
Walk Over
 
240   
Walk Over
Walk Over
 
241   
Walk Over
Walk Over
 
242   
Walk Over
Walk Over
 
243   
Walk Over
Walk Over
 
244   
Walk Over
Walk Over
 
245   
Walk Over
Walk Over
 
246   
Walk Over
Walk Over
 
247   
Walk Over
Walk Over
 
248   
Walk Over
Walk Over
 
249   
Walk Over
Walk Over
 
250   
Walk Over
Walk Over
 
251   
Walk Over
Walk Over
 
252   
Walk Over
Walk Over
 
253   
Walk Over
Walk Over
 
254   
Walk Over
Walk Over
 
255   
Walk Over
Walk Over
 
256   
Walk Over
Walk Over
 

Winners qualification

Race to 11
257   
China
Jiang Cheng
China
Wang Kunpeng
Sun 10:02 
258   
China
Bao Guozhong
China
Wei Qiang
Sun 12:59 
259   
China
Wang Bin
China
Wang Yan
Sun 10:00 
260   
China
Jing xin
China
Shen Si
Sun 12:59 
261   
China
Wang Fei
China
Song Chunyu
Sun 10:02 
262   
China
Zhao Lei
China
Wang Cheng
Sun 12:59 
263   
China
Li Hewen
South Africa
Aden Carl Joseph
Sun 10:00 
264   
China
Liu Yang
China
Liu Dawei
Sun 12:59 
265   
China
Lei Weimin
China
Zhao Yunbiao
Sun 10:02 
266   
China
Jiang Dengchao
China
Wang Gengmo
Sun 15:41 
267   
China
Kang Lihui
Canada
Thomas Finstad
Sun 10:02 
268   
China
Pu Songyu
Philippines
Jeffrey Ignacio
Sun 15:41 
269   
China
Zhang Bo
China
Bian Fangming
Sun 10:00 
270   
China
Li Yinan
China
Qiao Fengwei
Sun 15:41 
271   
China
Yan Shuguang
China
Chen Zhigang
Sun 10:01 
272   
China
Meng Fanyu
China
Chen Qiang
Sun 15:41 
273   
China
Jiang Peng
China
Feng Li
Sun 12:59 
274   
Portugal
Joao Barbosa
China
Si Xiaoyu
Sun 15:41 
275   
China
Zhang Lantian
China
Hou Yuxin
Sun 13:00 
276   
China
Zhang Gong
China
Yin Hongxing
Sun 15:41 
277   
China
Sun Luntao
China
Bai Ge
Sun 13:00 
278   
China
Jin Enrui
China
Jia Zilong
Sun 15:41 
279   
China
Zong Zhe
Spain
Alejandro Belmonte
Sun 13:00 
280   
Japan
Mori Manabu
China
Li Ke
Sun 15:41 
281   
China
Qi Yue
China
Zhang Ye
Sun 13:00 
282   
China
Jin He
China
An Geer
Sun 15:41 
283   
China
Jing Yao
China
Li He
Sun 13:00 
284   
China
Tang Chunxiao
China
Liang Shiyu
Sun 15:40 
285   
China
Liu Song
China
Li Hui
Sun 13:00 
286   
China
Wang Wei
China
Song Deming
Sun 15:40 
287   
China
Yuan Guangxin
China
Su Niri
Sun 13:00 
288   
China
Bao Hongfeng
China
Yu Guangyu
Sun 15:40 
289   
China
Rouzi Maimaiti
China
Bai Tong
Sun 13:00 
290   
China
Wang Shenyu
South Africa
Jason Theron
Sun 15:40 
291   
China
Li Ao
Bosnia and Herzegovina
Sanjin Pehlivanovic
Sun 13:00 
292   
China
Li Guiquan
China
Yang Ru
Sun 15:40 
293   
China
Zhao Yuchun
China
Zhao Yue
Sun 13:00 
294   
China
Zhao Yuexin
China
Fan Zhisong
Sun 15:40 
295   
China
Ma Haitao
China
Xi Shouxin
Sun 13:00 
296   
China
Guo Jian
China
Wang Xiaoqian
Sun 15:40 
297   
Walk Over
Walk Over
 
298   
Walk Over
Walk Over
 
299   
Walk Over
Walk Over
 
300   
Walk Over
Walk Over
 
301   
Walk Over
Walk Over
 
302   
Walk Over
Walk Over
 
303   
Walk Over
Walk Over
 
304   
Walk Over
Walk Over
 
305   
Walk Over
Walk Over
 
306   
Walk Over
Walk Over
 
307   
Walk Over
Walk Over
 
308   
Walk Over
Walk Over
 
309   
Walk Over
Walk Over
 
310   
Walk Over
Walk Over
 
311   
Walk Over
Walk Over
 
312   
Walk Over
Walk Over
 
313   
Walk Over
Walk Over
 
314   
Walk Over
Walk Over
 
315   
Walk Over
Walk Over
 
316   
Walk Over
Walk Over
 
317   
Walk Over
Walk Over
 
318   
Walk Over
Walk Over
 
319   
Walk Over
Walk Over
 
320   
Walk Over
Walk Over
 
321   
Walk Over
Walk Over
 
322   
Walk Over
Walk Over
 
323   
Walk Over
Walk Over
 
324   
Walk Over
Walk Over
 
325   
Walk Over
Walk Over
 
326   
Walk Over
Walk Over
 
327   
Walk Over
Walk Over
 
328   
Walk Over
Walk Over
 
329   
Walk Over
Walk Over
 
330   
Walk Over
Walk Over
 
331   
Walk Over
Walk Over
 
332   
Walk Over
Walk Over
 
333   
Walk Over
Walk Over
 
334   
Walk Over
Walk Over
 
335   
Walk Over
Walk Over
 
336   
Walk Over
Walk Over
 
337   
Walk Over
Walk Over
 
338   
Walk Over
Walk Over
 
339   
Walk Over
Walk Over
 
340   
Walk Over
Walk Over
 
341   
Walk Over
Walk Over
 
342   
Walk Over
Walk Over
 
343   
Walk Over
Walk Over
 
344   
Walk Over
Walk Over
 
345   
Walk Over
Walk Over
 
346   
Walk Over
Walk Over
 
347   
Walk Over
Walk Over
 
348   
Walk Over
Walk Over
 
349   
Walk Over
Walk Over
 
350   
Walk Over
Walk Over
 
351   
Walk Over
Walk Over
 
352   
Walk Over
Walk Over
 
353   
Walk Over
Walk Over
 
354   
Walk Over
Walk Over
 
355   
Walk Over
Walk Over
 
356   
Walk Over
Walk Over
 
357   
Walk Over
Walk Over
 
358   
Walk Over
Walk Over
 
359   
Walk Over
Walk Over
 
360   
Walk Over
Walk Over
 
361   
Walk Over
Walk Over
 
362   
Walk Over
Walk Over
 
363   
Walk Over
Walk Over
 
364   
Walk Over
Walk Over
 
365   
Walk Over
Walk Over
 
366   
Walk Over
Walk Over
 
367   
Walk Over
Walk Over
 
368   
Walk Over
Walk Over
 
369   
Walk Over
Walk Over
 
370   
Walk Over
Walk Over
 
371   
Walk Over
Walk Over
 
372   
Walk Over
Walk Over
 
373   
Walk Over
Walk Over
 
374   
Walk Over
Walk Over
 
375   
Walk Over
Walk Over
 
376   
Walk Over
Walk Over
 
377   
Walk Over
Walk Over
 
378   
Walk Over
Walk Over
 
379   
Walk Over
Walk Over
 
380   
Walk Over
Walk Over
 
381   
Walk Over
Walk Over
 
382   
Walk Over
Walk Over
 
383   
Walk Over
Walk Over
 
384   
Walk Over
Walk Over
 

Loser round 1

Race to 11
385   
China
Zhang Zezheng
China
Sun Jiawei
Sat 15:37 
386   
China
Li Linshan
China
Li Zhongyang
Sat 19:01 
387   
China
Chen Guozhong
China
Wang Qing
Sat 15:37 
388   
China
Zhao Qiming
China
Wang Shi
Sat 19:01 
389   
China
Wang Peng
China
Zhang Junhai
Sat 15:37 
390   
China
Shan Hongyu
China
Zhang Zhan
Sat 19:01 
391   
China
Sun Peng
China
Liu Tianshu
Sat 15:37 
392   
China
Ma Liang
China
Bi Hai
Sat 19:01 
393   
China
Ni Xiaolong
China
Ma Boxin
Sat 15:37 
394   
China
Wang Kunlong
China
Hu Bo
Sat 19:01 
395   
China
Cao Yangyang
China
Wang Wenqing
Sat 15:37 
396   
China
Lei yiwei
China
Li Dongming
Sat 19:01 
397   
China
Zhang Hongjun
China
Pan Jian
Sat 15:37 
398   
China
Li Duo
South Korea
Hwang Yong
Sat 19:01 
399   
China
Wu Nan
China
Wang Shengye
Sat 15:37 
400   
China
Sun Mingming
China
Liu Guo
Sat 19:01 
401   
China
Zhang Sisi
China
Wang Xiaofeng
Sat 15:37 
402   
China
Wang Luqi
Philippines
Johann Chua
Sat 19:01 
403   
China
Ran Fanlei
China
LIu Huigang
Sat 15:37 
404   
China
Wu Changhao
China
Yan Jianbo
Sat 19:01 
405   
China
Yang Qi
China
Han Ming
Sat 15:37 
406   
China
Zhang Yan
China
Sun Jianwei
Sat 19:01 
407   
China
Zhang Qingyong
China
Liu Mingliang
Sat 15:37 
408   
China
Qiguan Shiheng
China
Yang Hang
Sat 19:01 
409   
China
Zhang Daowei
China
Tang Pengfei
Sat 15:37 
410   
Malaysia
Boon Chuan On
China
Zhao Baixu
Sun 10:01 
411   
China
Zheng Peng
China
Wang Lei
Sat 15:37 
412   
China
Xu Tianwei
China
Xu Wenliang
Sun 10:01 
413   
China
Guo Li
China
Yu Ning
Sat 15:37 
414   
China
Zhang Zikai
China
Liu Wu
Sun 10:01 
415   
China
Wu Mengmeng
China
Wang Hao
Sun 21:01 
416   
Portugal
Paulo Santos
China
Wang Shuaiqing
Sun 10:01 
417   
China
Liu Di
China
Zhang Haoran
Sun 21:01 
418   
Romania
Aurelian Ungureanu
China
Jiang Hao
Sun 10:01 
419   
China
Xue Haotian
China
Wen Tiejun
Sat 19:01 
420   
Portugal
Ricardo Pinto
China
Liang Feng
Sun 10:01 
421   
China
Zheng Rengong
China
Su Peng
Sat 19:01 
422   
Morocco
Kamal Ben
China
Su Ling
Sun 10:01 
423   
China
Guan Peng
China
Guo Jialong
Sat 19:01 
424   
Rwanda
Munyarukiko Jean Pierre
China
Zhang Limin
Sun 10:01 
425   
Walk Over
Walk Over
 
426   
Walk Over
Walk Over
 
427   
Walk Over
Walk Over
 
428   
Walk Over
Walk Over
 
429   
Walk Over
Walk Over
 
430   
Walk Over
Walk Over
 
431   
Walk Over
Walk Over
 
432   
Walk Over
Walk Over
 
433   
Walk Over
Walk Over
 
434   
Walk Over
Walk Over
 
435   
Walk Over
Walk Over
 
436   
Walk Over
Walk Over
 
437   
Walk Over
Walk Over
 
438   
Walk Over
Walk Over
 
439   
Walk Over
Walk Over
 
440   
Walk Over
Walk Over
 
441   
Walk Over
Walk Over
 
442   
Walk Over
Walk Over
 
443   
Walk Over
Walk Over
 
444   
Walk Over
Walk Over
 
445   
Walk Over
Walk Over
 
446   
Walk Over